Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Van de meeste mensen in Nederland staan de verblijfsgegevens geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). In dit systeem staan ook zo’n 450.000 mensen geregistreerd als ‘vertrokken onbekend waarheen’ (VOW). Veel van deze mensen willen zo onder hun schulden uitkomen. De totale schuld van VOW-ers bedraagt inmiddels ruim 100 miljoen euro. Wat doet u als u wordt geconfronteerd met een VOW-er? De vordering afschrijven? Met skip tracing en asset tracing is dat niet altijd nodig.

De term ‘skip’ komt uit de Engelse uitdrukking ‘to skip town’: het verlaten van de stad. Skip tracing is een relatief nieuwe werkwijze, waarmee we mensen opsporen die met onbekende bestemming zijn vertrokken. Zodra is vastgesteld dat u een rechtsgeldige vordering op een VOW-er heeft, gaan (digitaal) rechercheurs aan het werk. Zij hebben maar één doel: het achterhalen van de huidige verblijfplaats en/of contactgegevens van de VOW-er.

Openbare bronnen
De rechercheurs doen onder meer deskresearch: zij combineren informatie uit eigen databases met data uit openbare bronnen. Denk daarbij aan informatie van de Kamer van Koophandel of uit het Kadaster. Maar ze raadplegen ook Facebook, Instagram en LinkedIn. Als het nodig is, doen de rechercheurs onderzoek op locatie, ook internationaal. Zo kunnen zij een buurtonderzoek doen of observaties houden. Zodra de rechercheurs de VOW-er boven water hebben, kunt u actie ondernemen.

Case
Recent verdween een Nederlandse tandarts van de aardbodem met een schuld van ruim 8 ton bij een van onze cliënten. Na onder andere buurtonderzoek werd duidelijk dat de man naar België was vertrokken. Daar traceerden we een stuk grond dat de tandarts had aangekocht voor een nieuw huis. Op de grond had hij een flinke aanbetaling gedaan. Vervolgens was onze cliënt in staat beslag te leggen op de aanbetaling.

Verdwenen vermogen
Staat bij skip tracing een verdwenen persoon centraal, bij asset tracing richten we ons op het achterhalen van het vermogen van de VOW-er. Met een combinatie van deskresearch en onderzoek op locatie onderzoeken rechercheurs welke bedrijven, bankrekeningen, vorderingen op derden en roerende zaken uw debiteur (nog) heeft. Na rapportage kunt u in overleg met uw advocaat en gerechtsdeurwaarder bepalen waarop u beslag laat leggen.

Wet- en regelgeving
Alle werkzaamheden op het gebied van skip tracing en asset tracing moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kosten-batenanalyse
Bij skip tracing en asset tracing draait het om maatwerk. Soms is dat een arbeidsintensieve klus, zeker als er werkzaamheden op locatie nodig zijn. Echter, bij vorderingen van enige omvang loont het opsporen van een VOW-er en/of zijn vermogen zeker de moeite. Laat u daarom vooraf informeren over uw mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Alleen zo kunt u een goede kosten-batenanalyse maken.

Collin Geelen is director marketing & sales bij Hoffmann Bedrijfsrecherche in Almere.