Seminar

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Hoe goed zijn uw bedrijfsgeheimen en daarmee uw innovaties en investeringen beschermd? En wat te doen als uw bedrijfsgeheimen in de verkeerde handen komen of als ze door een (ex-) werknemer worden misbruikt?

Seminar: Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Hoe goed zijn uw bedrijfsgeheimen en daarmee uw innovaties en investeringen beschermd? En wat te doen als uw bedrijfsgeheimen in de verkeerde handen komen of door een (ex-)werknemer worden misbruikt?

Op dinsdag 9 april organiseren Lexence en Hoffmann Bedrijfsrecherche, partners van Fraude.nl, een seminar over de recent in werking getreden Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Deze wet beoogt een helder, specifiek en uniform kader te scheppen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Uit fraudeonderzoek blijkt dat de noodzaak daarvoor groot is. Niet alleen blijkt fraude toe te nemen, maar het is ook duidelijk dat het lekken van bedrijfsinformatie zelfs het meest voorkomt, vooral doordat het geheimhouden van digitale informatie ingewikkeld en complex is.

Tijdens het seminar komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • wat zijn bedrijfsgeheimen?
  • welke contractuele en technische maatregelen kunt u treffen om u uw bedrijfsgeheimen (beter) te beschermen?
  • is het noodzakelijk de gebruikelijke geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten aan te passen?
  • hoe kom ik erachter dat bedrijfsgeheimen of andere informatie is weggelekt?
  • welke maatregelen kunt u treffen in geval van een informatielek?

Johan Klokman en Barry Visser van Hoffmann Bedrijfsrecherche zullen vanuit een onderzoeksperspectief toelichten welke mogelijkheden er zijn om bedrijfsgeheimen te beschermen en welke preventieve maatregelen u kunt treffen, waaronder Red Teaming. Dit is een dienst waarmee door middel van verschillende aanvalsscenario’s het huidige niveau van beveiliging van uw organisatie (zowel wat betreft de fysieke en digitale beveiliging als de awareness van medewerkers) wordt getest. Ook zal worden ingegaan op Forensic Readiness: hoe een bedrijf zo goed mogelijk voorbereid kan zijn op een informatielek en in staat is effectief te reageren zodat een lek zo min mogelijk impact heeft. Wesley Vader, advocaat litigation bij Lexence, zal tot slot nader ingaan op de juridische mogelijkheden, praktijkvoorbeelden en u voorzien van tips & tricks.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Marloes Schurink via m.schurink@lexence.com of +31 20 5736 736.

Datum

Dinsdag 9 april 2019

Programma

14:30 Ontvangst
15:00 Presentaties
16:45 Borrel

Locatie

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam

Reserveren

Ja, ik ben er graag bij op dinsdag 9 april a.s.

Aanmelden

Deelname aan het seminar van Fraude.nl is gratis. Capaciteit is echter beperkt. Daarom adviseren we u snel een plek te reserveren.

Over Fraude.nl

Als u te maken krijgt met fraude, dan wilt u dat er zo snel mogelijk wordt gestart met een onderzoek. U wilt de schade verhalen en de regie behouden. Dat is precies waar wij u bij helpen. Fraude.nl is een samenwerking tussen Lexence, Hoffmann & GGN. Een unieke bundeling van drie disciplines: juridische ondersteuning, onderzoek en asset tracing & recovery onder één dak.