Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Preventie van bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude doet zich voor in vele vormen. Het vindt bovendien plaats binnen alle gelederen van een organisatie. Het herstellen van (imago)schade als gevolg van fraude blijkt moeilijk te zijn. Herstel van vertrouwen vraagt niet alleen tijd, maar ook actie. U neemt bijvoorbeeld duidelijke en zichtbare maatregelen tegen werknemers die fraude hebben gepleegd. Bovendien neemt u gerichte maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen. Daarbij is het belangrijk te weten hoe fraudeurs te werk gaan. Wat zijn de zwakke plekken in uw bedrijfsprocessen? Wat zijn de juridische aspecten van fraude?

Preventie van bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude doet zich voor in vele vormen. Het vindt bovendien plaats binnen alle gelederen van een organisatie. Het herstellen van (imago)schade als gevolg van fraude blijkt moeilijk te zijn. Herstel van vertrouwen vraagt niet alleen tijd, maar ook actie. U neemt bijvoorbeeld duidelijke en zichtbare maatregelen tegen werknemers die fraude hebben gepleegd. Bovendien neemt u gerichte maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen. Daarbij is het belangrijk te weten hoe fraudeurs te werk gaan. Wat zijn de zwakke plekken in uw bedrijfsprocessen? Wat zijn de juridische aspecten van fraude?

Voorkom bedrijfsfraude

Fraude.nl ondersteunt organisaties bij het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen. Wij lichten organisaties kritisch door, adviseren over protocollen en gedragscodes en organiseren trainingen over integer gedrag en frauderisico’s. Meer weten?

Fraude-audit

Twijfelt u of uw processen fraudebestendig zijn? Het team van Fraude.nl maakt dit voor u inzichtelijk in een fraude-audit. Met deze quick scan brengen we uw fraudegevoelige (administratieve) processen in kaart, beoordelen we risico’s en adviseren we u over verbeteringen. Daarnaast kijken we ook naar compliance, uw bedrijfscultuur en de interne aandacht op integer gedrag.

Fraudeprotocol

In geval van bedrijfsfraude is het belangrijk dat u snel actie onderneemt. Dat kan alleen als u bent voorbereid en u vooraf heeft nagedacht over de stappen die u moet nemen. Het team van Fraude.nl helpt u een fraudeprotocol te ontwikkelen.

Het fraudeprotocol bevat afspraken over intern onderzoek en informatieverzameling, taken en verantwoordelijkheden, de samenstelling van het incident management team en communicatie.

Training fraudepreventie

Hoe sluw interne fraudeurs ook te werk gaan, achteraf blijken er vaak signalen te zijn geweest. Met meer inzicht in de werkwijze van fraudeurs en kennis van de laatste criminele trends op het gebied van bedrijfsfraude kunt u veel leed voorkomen.

Onze in-company training fraudepreventie is gericht op de vroegtijdige herkenning van fraudesignalen en de effectieve aanpak van zwakke plekken en fraudeurs. Na afloop bent u beter voorbereid en kunt u eerder ingrijpen.

Training ontslag wegens fraude

Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien onzorgvuldig onderzoek is gedaan of indien het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Ook vormen schorsing tijdens onderzoek en de hoorplicht een bron van procedures.

Tijdens de in-company training ontslag wegens fraude behandelen we de (procedurele) valkuilen die zich voordoen bij ontslag wegens fraude en geven we inzicht in de juridische positie van de werkgever en de betrokken werknemer. De opbouw van de training is chronologisch, dus van onderzoek tot en met ontslag. Het doel van de training is vooral de ‘legal awareness’ binnen uw organisatie te vergroten.

Training integer gedrag

Bedrijfsfraude kunt u het beste voorkomen met een open bedrijfscultuur en een veilige werkomgeving. Gedrag van werknemers is echter lastig te veranderen. Dat vraagt een structurele, integrale aanpak.

Met onze in-company training integer gedrag krijgt u inzicht in het gedrag van uw werknemers. We werken concrete interventies uit om integer gedrag binnen uw organisatie te bevorderen. Daardoor verkleinen we de kans op fraude.