Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Stel, u bent HR-manager van een grote supermarktketen. U krijgt een melding van één van de filiaalmanagers dat een medewerker tijdens zijn lunchpauze een croissant heeft gegeten en deze is ‘vergeten’ af te rekenen. U ontslaat de medewerker op basis van dit feit. Maar houdt dit ontslag stand, gezien de geringe waarde van de croissant? Met een zero tolerance-beleid bij bedrijfsfraude maakt u goede kans in de rechtszaal.

Dit soort zaken komen met enige regelmaat voor de rechter. Men spreekt dan ook wel van een bagateldelict: diefstal van zaken van geringe betekenis of waarde. Over ontslag wegens bagateldelicten bestaat veel rechtspraak. Daaruit blijkt dat bagateldelicten een dringende reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet. Daarbij is het belangrijk dat u vooraf strenge regels opstelt met betrekking tot verduistering of diefstal, deze intern duidelijk communiceert en vervolgens consistent handhaaft.

Fraudegevoelig

Zero tolerance is een ruim begrip. Elke organisatie moet zelf bepalen wat zero tolerance concreet betekent. U kunt het begrip zero tolerance voor uw eigen bedrijf invullen door goed te analyseren welke zaken belangrijk en fraudegevoelig zijn. Waar liggen de kwetsbaarheden? Denk bijvoorbeeld aan de afdeling Finance of ICT. Of is juist de receptie of de inkoopafdeling gevoelig voor fraude? Daarna overweegt u met welke maatregelen u deze risico’s beheersbaar kunt maken en wat die maatregelen kosten. Ga op zoek naar de balans tussen kosten en baten.

Gedragscode

Vervolgens kunt u het gewenste gedrag van medewerkers in een huishoudelijk reglement of gedragscode vastleggen. Veel grote organisaties werken al met dergelijke regels. Een gedragscode is niet alleen maar prettig bij het aanspreken van mensen op ongewenst gedrag, maar geeft medewerkers ook houvast: zij weten exact welke gedragingen u van hen verwacht. Duidelijkheid voor iedereen.

Voorbeeldgedrag management

Vanzelfsprekend moeten leidinggevenden zich letterlijk ‘voorbeeldig’ gedragen. Op basis van jarenlange ervaring weten we dat goed voorbeeldgedrag van (hoger) management een goede invloed heeft op medewerkers. Daarmee vervallen een aantal veel gehoorde excuses en rechtvaardigingen (‘Iedereen deed het, zelfs mijn chef’). Niet onbelangrijk: het omgekeerde is ook waar. Want niet-integer gedrag van leidinggevenden lokt niet-integer gedrag van medewerkers uit.

Consistente handhaving

Een zero tolerance-beleid komt echter pas volledig tot z’n recht bij een consistente uitvoering. U kunt niet toestaan dat de ene medewerker wegkomt met het verduisteren van een pakje pennen of het onterecht schrijven van een overuurtje, en de ander niet. Want gelijke monniken, gelijke kappen.

Conclusie

U wilt een zero tolerance-beleid op het gebied van bedrijfsfraude? Onthoud dan drie dingen: duidelijke regels vooraf, voorbeeldgedrag en consistente handhaving. Zero tolerance is nu eenmaal zero tolerance. Ook als het een croissant betreft.

Collin Geelen is director marketing & sales bij Hoffmann Bedrijfsrecherche in Almere.