Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Bijna één op de drie zorgprofessionals verdenkt collega’s ervan wel eens medicijnen mee naar huis te nemen. Bijna de helft van de zorgverleners vindt dat de administratie van medicijnen binnen hun zorginstelling niet op orde is. Dit blijkt uit onderzoek van detacheerder FBD onder meer dan duizend zorgmedewerkers. Ieder jaar worden er dan ook meerdere medewerkers van zorginstellingen ontslagen omdat zij medicijnen hebben gestolen. Maakt gelegenheid de dief? Of kunnen zorgorganisaties meer doen om diefstal te voorkomen?

Als zorginstellingen nadenken over hoe zij de diefstal van medicijnen – vaak opiaten – kunnen voorkomen, gaat het al snel over betere kluizen, strengere toegangs- en sleutelprocedures, striktere rapportage- en registratieverplichtingen en vaker controleren. Dat zijn natuurlijk uitstekende maatregelen. Het is tenslotte de verantwoordelijkheid van de zorginstelling om medicijnen zorgvuldig te beheren. Maar hoe goed het beheer ook is geregeld, uiteindelijk valt er vrijwel altijd een lek te vinden. Als het bijvoorbeeld moeilijker wordt om medicijnen uit de voorraad weg te nemen, dan kan de medewerker besluiten om medicijnen niet aan een patiënt of cliënt toe te dienen, maar voor zichzelf te houden.

Daarom is het goed om medewerkers in zorginstellingen tijdens hun sollicitatieprocedure grondiger te screenen. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden tijdens het dienstverband alerter zijn op gedragsveranderingen en deze ook daadwerkelijk bespreekbaar maken.

Vergewisplicht

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In de Wkkgz is een zogenaamde vergewisplicht opgenomen. Dit houdt in dat organisaties die een zorgverlener willen aannemen, zich ervan moeten vergewissen dat deze nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Binnen de Wkkgz worden voorbeelden gegeven waar werkgevers relevante informatie kunnen ophalen. Dat zijn onder andere:

In de praktijk staat niet alles in die informatiebronnen vermeld. Zo is niet iedere zorginstelling verbonden aan het Waarschuwingsregister. Ook melden en registreren zorginstellingen niet alles bij de Inspectie. Bovendien duurt navraag bij de Inspectie regelmatig langer dan gewenst.

Daarom vragen veel zorginstellingen slechts een kopie van het diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op. Deze toets is te mager. Een VOG zegt namelijk alleen iets over relevante strafrechtelijke veroordelingen. Is een sollicitant bij een zorginstelling weliswaar ontslagen vanwege diefstal van medicijnen, maar heeft de werkgever geen aangifte gedaan, dan krijgt deze sollicitant gewoon een VOG.

Actief en alert personeelsbeleid

Daarnaast is het belangrijk dat zorginstellingen een actief en alert personeelsbeleid voeren. Een goede eerste preventieve stap is om bewustwording te creëren, bijvoorbeeld door tijdens teamvergaderingen de verleidingen waaraan zorgverleners blootstaan bespreekbaar te maken. Juist vanwege deze verleidingen moeten leidinggevenden alert blijven op het gedrag van hun zorgverleners. Afwijkend gedrag is mogelijk een symptoom van een verhoogd risico en kan veilig worden aangekaart tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek van de zorgverlener.

Voorkomen blijft beter dan genezen

Samenvattend, als zorginstelling kan je het risico van diefstal van medicijnen drastisch verlagen door:

  • een waterdicht beheer van medicijnen;
  • bewustwording van de verleidingen waaraan zorgverleners blootstaan;
  • een alerte houding qua afwijkend gedrag.

Als er daadwerkelijk sprake is van diefstal van medicijnen, dan is het belangrijk snel maar uiterst zorgvuldig te handelen. Voor persoonlijk advies zijn we vanzelfsprekend 24/7 bereikbaar.

Collin Geelen is director marketing & sales bij Hoffmann Bedrijfsrecherche in Almere.