Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Bedrijfsfraude aanpakken in vijf stappen

Uit ervaring weten we dat ieder geval van bedrijfsfraude anders is. Omdat onze aanpak van case tot case verschilt, is het belangrijk vooraf een duidelijk beeld te hebben van de situatie. Zo kunnen we ook het juiste team specialisten samenstellen om u te helpen. Globaal zullen we met u gezamenlijk de volgende vijf stappen doorlopen.

Bedrijfsfraude aanpakken in vijf stappen

Uit ervaring weten we dat ieder geval van bedrijfsfraude anders is. Omdat onze aanpak van case tot case verschilt, is het belangrijk vooraf een duidelijk beeld te hebben van de situatie. Zo kunnen we ook het juiste team specialisten samenstellen om u te helpen. Globaal zullen we met u gezamenlijk de volgende vijf stappen doorlopen.

Bedrijfsfraude aanpakken in vijf stappen

Uit ervaring weten we dat ieder geval van bedrijfsfraude anders is. Omdat onze aanpak van case tot case verschilt, is het belangrijk vooraf een duidelijk beeld te hebben van de situatie. Zo kunnen we ook het juiste team specialisten samenstellen om u te helpen. Globaal zullen we met u gezamenlijk de volgende vijf stappen doorlopen.

#1 Intake

Eerst stellen we vast wat er precies is gebeurd. Is er daadwerkelijk een concreet vermoeden van bedrijfsfraude? Met andere woorden: zijn er feitelijke aanwijzingen die een grond opleveren voor onderzoek? Waarvoor precies wilt u Fraude.nl inschakelen? Is een nader onderzoek zinvol en haalbaar? In deze oriëntatiefase geven we samen antwoorden op deze en andere vragen.

#2 Plan van aanpak en offerte

Zodra wij een goed beeld hebben van uw situatie, bepalen we de doelstelling van het onderzoek en stellen we een plan van aanpak op. Ook ontvangt u een offerte waarin we gedetailleerd inzicht geven in de kosten die u kunt verwachten. Zo scheppen we voor u zo veel mogelijk helderheid vooraf. En zijn er geen verrassingen achteraf.

 

#3 Onderzoek

In uw opdracht nemen we de zaak verder onder de loep. Is er sprake van bedrijfsfraude? Is er onrechtmatig vermogen van A naar B gevloeid? Is er gevoelige data gelekt? Wat de situatie ook is, we duiken erin. We analyseren bijvoorbeeld de digitale omgeving, leggen indien nodig bewijsbeslag, interviewen getuigen en daders en adviseren over het op non-actief stellen van werknemers.

#4 Juridisch advies

Als uit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk bedrijfsfraude is gepleegd, dan geven we in deze fase advies over de mogelijke vervolgstappen. U kunt aangifte doen. Het arbeidscontract beëindigen. Beslag laten leggen op bankrekeningen of (onroerende) goederen. Of andere juridische stappen nemen. Samen met u besluiten we welke juridische maatregelen het beste kunnen worden genomen.

#5 Asset tracing & recovery

In het geval van verduistering van goederen, geld of vermogen, gaan we ernaar op zoek. Dat stopt niet bij de landsgrenzen. Desnoods schakelen we internationale partners in. We zetten alles op alles om uw assets terug te krijgen. En in de meest ideale situatie laten we de fraudeur ook opdraaien voor de kosten die u heeft moeten maken.

Gratis adviesgesprek?

Vermoedt u fraude in uw bedrijf en spreekt onze aanpak u aan? Neem vandaag nog contact op met Fraude.nl voor een gratis adviesgesprek van 20 minuten. Na afloop van dit telefoongesprek kunt u gericht actie ondernemen om de fraude aan te pakken.

Wettelijk kader en regulering

Voordat we daadwerkelijk voor u aan de slag kunnen gaan, moeten we een concreet vermoeden van fraude hebben vastgesteld.

Op grond van de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zullen we bovendien altijd de identiteit van de opdrachtgever en de wettigheid van de opdracht controleren.

Al uw communicatie met het team van Fraude.nl valt onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van de betrokken advocaat (verschoningsrecht). Dit privilege minimaliseert de kans op ongewenste publiciteit.

Binnen de wettelijke kaders hebben we via partner GGN toegang tot waardevolle economische en financiële informatie voor het opsporen en verhalen van vermogen.

Al onze onderzoeken vinden plaats binnen de kaders van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens. De kaders in deze beide wetten zijn uitgewerkt in de Privacygedragscode voor de particuliere onderzoeksbureaus.

Ten slotte zullen we altijd proberen de onderzoekskosten op de fraudeur te verhalen. Daarbij is het van belang dat u de fraude niet op een andere, minder ingrijpende manier heeft kunnen vaststellen. Kortom, proportionaliteit en subsidiariteit bepalen niet alleen de noodzaak van het onderzoek, maar ook of de kosten kunnen worden verhaald.